Khách hàng của chúng tôi

image30

PRIMARK

image31

WALMART

image34

AUCHAN

image43

LULU CASTAGNETTE

image42

AMAZON

image41

ANTA

image40

KAPPA

image35

KIABI

image38

NHÓM KERSHEH

image33

NHÓM THÀNH PHỐ SUN

image32

LIDL

image39

LPP

image37

GJ

image36

NIKD